две кутийки в розово с мечета за първо зъбче и отрязано кичурче