игарчка за окачване и дърпане, за количка Play Gro